NAMASZCZENIE CHORYCH

    Namaszczenie chorych - sakrament udzielany wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również przyjmować osoby w podeszłym wieku wielorazowo. Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

 

Biblijne podstawy sakramentu

 

List Jakuba 5,14-15

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone."

Ewangelia według św. Marka 6,13

"Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali."

 
stat4u